KONSTMISSION

Som en uttryck för förening med naturen föds mina konstverk. Många gånger genom drömmar och meditationer. Genom drömprocessen och djup meditation har våra hjärnor, nu i den mycket långsamma theta-vågen, tillgång till ett medvetet energifält som omfattar allt i vårt universum. Härifrån kopplar vi ihop oss med kända och okända riken.

Vi har behandlat naturen som vi har behandlat det feminina i denna värld de senaste tre hundra århundradena. Nu har vi nått en återvändsgränd mycket nära punkten utan återvändo.

Schamanen och författaren Alberto Villoldo skrev: ”När det första chakrat är frånkopplat från den feminina jorden kan vi känna oss föräldralösa och moderlösa. Det maskulina principen dominerar, och vi söker trygghet i materiella ting. Individualitet dominerar över förhållanden, och själviska drivkrafter triumferar över familj, socialt och globalt ansvar. Ju mer vi separeras från jorden, desto fientligare blir vi mot det feminina. Vi förnekar vår passion, vår kreativitet och vår sexualitet. Till slut blir själva jorden en skadlig plats. Jag minns att jag fick höra av en medicinkvinna i Amazonas: ’Vet du varför de verkligen hugger ner regnskogen? För att den är våt och mörk och trasslig och feminin.'”

Mina målningar är avsedda att vara porträtt av andliga medvetandeströmmar och min vision är att låta betraktaren ta del av det förtrollade landskap där vi kommunicerar med det feminina, naturen och vår djupa existentiella kärna.

Yak Mother 2019, akryl på duk 65×81 cm. Privat ägo

Ibland får människor en ström av högre energi genom sig av att betrakta målningarna eller meditera över dem, särskilt bergen. Ett berg är en levande varelse med en själ som kan kommunicera genom dess representation. Det är en stor, förankrad och långsam energi som rotar oss djupt i vår moder. En rotad person förstör inte sin omgivning och skadar inte andra. En rotad person känner frid. Och kommer att sprida den.

En del av mitt arbete är att väva drömmen för andra att kliva in i. Att komma ihåg vem vi är och varifrån vi kommer. Hur frid känns. Och våra själars uppdrag här på jorden.

När jag säljer originalmålningar förbehåller jag mig rätten att skapa reproduktioner i olika format och prisklasser.

Mount Kailash 2012 akryl på duk 100×140 cm. Privat ägo