ANKNYTNINGSHYPNOS

Anknytningshypnos är en transformationsmetod som verkligen gör jobbet. Processen kommer befria dig från svåra barndomspräglingar och smärta från tidigare/parallella liv. Den kommer att läka din anknytning till dina föräldrar och därigenom till dina andra relationer. Detta är den mest kraftfulla metod jag utarbetat under alla år som terapeut och healer. Anknytning innebär sättet vi lärt oss ta hand om oss själva: hur vi ber om hjälp, söker stöd, tröst och närhet. Vägen till läkning av ett dysfunktionellt anknytningsmönster är genom skapandet av våra idealföräldrar via visualisering under hypnos, och ett djupgående förlåtelsearbete. Insikt är nyckeln, och vägen till förståelse och förlåtelse. Inre frid och trygghet över tid är resultatet.

De olika anknytningsmönstren

Det finns fyra sorters identifierade anknytningsmönster som grundar sig i ens tidiga relationer: trygg anknytning, otrygg/undvikande, otrygg/ambivalent och otrygg/desorganiserad. Den största gruppen i vårt samhälle anses vara de med trygg anknytning. De fungerar bra både på egen hand och i nära relationer.

De med otryggt/undvikande mönster fungerar ofta bra som lärare eller chefer som de självständiga individer de blivit, men de kan ha svårt att lita på nära relationer och får ofta problem i sina intima relationer. De har som barn fått lära sig att tidigt klara sig på egen hand då föräldrarna inte svarat på barnets behov. Föräldrarna kan också ha varit avvisande och undvikande. Detta kan skapa en person som är bra på att ta hand om andra men som inte kan ta emot hjälp själv. Agerar oftare utifrån sina tankar än sina känslor.

De med otryggt/ambivalent mönster har inte fått sina behov tillgodosedda som späda, då föräldrarnas behov kommit i första rummet. Barnet blir bra på att lyssna in föräldrarnas känsloläge för att kunna få sina behov tillfredsställda, vilket skapar en stressig uppväxt. En person med detta mönster kan upplevas som klängig och ängslig. Hen behöver mycket bekräftelse samt uppvisar ofta svartsjuka i sina nära relationer, och kan skrämma iväg partners med orimliga krav.

De som har otryggt/desorganiserat mönster har oftast haft en svår uppväxt med misshandel, fysisk eller psykisk. Vårdnadshavarna har upplevts som skrämmande, och detta har skadat barnets tillit. Det har inte kunnat söka hjälp eller stöd hos föräldrarna. Som vuxna undviker de ofta nära relationer helt. Dessa personer kan vara oberäkneliga, orimligt formbara eller undergivna eller undvikande.

Många gånger upplever vi svåra saker som barn och tolkar situationen som barn ofta gör, det vill säga att det är vårt fel. Ofta gäller det situationer där våra föräldrar med sina begränsade psykologiska kunskaper har varit oförsiktiga eller sagt och gjort sårande saker. Ett barn tar på sig skam eller skuld som en sorts sätt att lösa dessa situationer. Problemet är att dessa situationer håller oss som gisslan tills vi befriar oss från deras grepp.

Detta är dock möjligt att förändra och läka. Via en kombination av hypnoterapi, RTT – Rapid Transformational Therapy och karmisk healing upprättar vi en läkning som håller över tid. Du kan få möjlighet att läka djupgående smärta och trauman.

Anknytningshypnos har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att upptäcka vad som har hindrat dig från överflöd, förtroende och kärlek i ditt liv. Följ med mig tillbaka i tiden till din barndom för att se dina starkaste formativa minnen kring ett problem. Tillsammans formar vi ett nytt föräldrapar som kan ge dig allt det du hade behövt som liten. Du får hjälp att ta tillbaka din kraft, och förstå att du är värd att älskas och få äga dina känslor.

Hur går det till?

Jag guidar dig in i hypnos i liggande tillstånd. Vi går tillbaka till flera olika minnen från din barndom där vi tillsammans skapar dina idealiska nya föräldrar med hjälp av visualisering. Detta skapar en ny trygghet och stark läkning som håller över tid. Ibland dyker minnen från tidigare/parallella liv upp som skänker ljus över din relation med dina föräldrar i detta liv. Insikterna kan frigöra mycket sorg och ilska över hur det har varit i din barndom. Du kommer att kunna ta tillbaka makten och se hur dina minnen har format ditt nuvarande tillstånd. Detta kommer att befria dig på djupet.

Det är viktigt att vara tålmodig och ha tillit till processen. Vi ses cirka tio gånger för långsiktiga och livsförändrande resultat. Att arbeta med anknytning och barndomstrauman kan vara en djupgående resa som kräver mod och öppenhet. Men när du väl tillåter dig själv att läka och transformera dina gamla mönster, kan du uppleva en värld av frihet, glädje och kärlek som du tidigare inte trodde var möjlig.

Om du känner dig redo att ta steget mot att befria dig från dina barndomspräglingar och hitta inre frid och trygghet, är anknytningshypnos en metod som kan ge dig verktygen du behöver för att skapa en mer harmonisk och kärleksfull relation med dig själv och andra.

Kontakta mig för att boka din session eller om du har ytterligare frågor. Jag ser fram emot att få vara en del av din läkningsresa.

Individuell session

En session med anknytningshypnos tar cirka 70 minuter. Sessionen består av 20 minuters samtal, cirka 40 minuters guidad hypnos där vi befriar dig från minnena och en kortare uppsamling efteråt.

BOKNING: info@mariacollinder.se eller sms 070-000 97 64
TIDER: onsdagar och fredagar, fm eller em före 15.
PRIS: 1 100 SEK (Svensk moms ej inkluderad för företag). Swish, kontant eller faktura.
PLATS: Akaciagatan 2D, Lomma

Efter en session kan många saker falla på plats, och du upptäcker nya, positiva beteendemönster i ditt liv.

Räkna med cirka 10 sessioner för att få dina nya anknytningsmönster på plats. I början en gång i veckan och efter cirka 6 gånger varannan vecka. Du kan komma tillbaka för påfyllning lite då och då om du vill och behöver.

En röst:

Jag har gått i anknytningshypnos hos Maria under 6 månader, i början varje vecka och sedan varannan vecka. Det har varit oerhört transformerande. Under hypnosen har jag fått återuppleva smärtsamma barndomsminnen och även tidigare liv som har anknytning till dessa upplevelser. Jag har även fått möta mina ”nya föräldrar” som tagit form och jag kan nu när som helst gå till dem och få vägledning.

En medvetenhet, förståelse och läkning för dessa mönster har efter hand  tagit form och jag kan nu göra andra val, öppna upp för mitt eget själv, höra min egen röst och inte invanda beteenden. Jag känner mig också mycket lugnare och tryggare inombords, lever mer i harmoni med mig själv och jag har kunnat ta tillbaka min makt från alla jag har lämnat den till under mitt liv. Har även kunnat lösa upp många övertygelser, alltså rädslor, som jag har haft vilket också gör att jag kommit mycket mer i kontakt med mig själv och den eviga kärleksenergin som finns inom oss alla. Vill också tillägga att allt eftersom jag har gått i anknytningshypnos har jag även upplevt fina minnen med mina föräldrar och den kärlek som alltid funnits där och att de alltid gjorde sitt bästa utifrån de förutsättningar de hade då. Jag kan nu förlåta och släppa taget.

Maria är fantastisk och guidade mig på ett tryggt, lugnt och kärleksfullt sätt och jag kände full tillit och trygghet i processen och den spännande resa som Maria gav mig möjligheten att få uppleva. Jag rekommenderar varmt att besöka Maria för att göra denna transformerande resa in i ljuset.

Anette, Skanör

Photo credit, top photo:  Fuu J on Unsplash