PDF-BOOK

As I have worked for a long time as an intuitive and a healer, I have met the darkness in people and places. This book is a self help guide on 34 pages to energy cleansing in all its aspects. A must for any healer and intuitive, sensitive to energies.

Two excerpts from the intro in Swedish:

Eftersom vi lever med en dualistisk världsbild, finns det både ljus och mörker i våra liv. Det kollektiva medvetna som vår värld är en sorts projicering av, har i  många tusentals år omfattat tankar och rädslor för demoner, djinner, spöken och oknytt. Det vi fokuserar på, positivt eller negativt, tar fysiskt form enligt lagen om manifestation. För att kunna hantera mörker behöver vi ha kunskap om hur vi stärker vår energikropp och hur vi rensar bort mörkret om det satt sig i vårt eller andras kraftfält eller där vi lever och verkar. Jag har skrivit denna handledning eftersom jag så ofta får frågor och uppdrag som handlar om just hur man ska hantera sina och andras mörka energier.

Ur Introduktion, Håll ditt kraftfält rent 2020 av Maria Collinder

Genom åren jag arbetat som healer, andlig lärare och mamma till tre barn, har jag sett hur grundläggande det är att kunna hantera mörka energier. Att inte veta vad det är som plötsligt tynger ner ens sinne eller får en att vilja ge upp hela livsprojektet är något som får många människor att tvivla på sin psykiska hälsa. När man börjar förstå vad som är vad, vad som är mitt och vad som är andras känslor eller negativa väsen som man bär i sitt energifält, blir man så att säga herre eller fru i sitt eget hus. Handledningen är uppdelad i olika steg så att du som läser ska få verktyg för att kunna bena ut vad som är vad.

Ur Introduktion, Håll ditt kraftfält rent 2020 av Maria Collinder

Price: 149 SEK.
Order on email here
Payment through Swish (Sweden): You will get the number when you mail me your order.
Payment through Paypal: paypal.me/MariaCollinder