DET INRE BRÖLLOPET – FOKUSERA DIN KRAFT

En 8-veckorskurs i medvetandehöjning

Välkommen på en åttaveckors kurs med fyra träffar i Integrated Healing Work, Det inre bröllopet. Detta är en kurs som syftar till att hjälpa dig förena din feminina och maskulina sida så att du fokuserar din kraft och sedan medvetet kan manifestera en mer harmonisk tillvaro.

När vi börjar lyssna på våra inre sidor och låter dem komma till tals och samarbeta med varandra, sker en djup transformation och stor förlåtelse. Ofta motarbetar våra inre sidor varandra och vi får i vår yttre värld konflikter med chefer, medarbetare, släktingar och familjemedlemmar. När vi får insyn i vad som verkligen pågår under ytan, börjar också vår omvärld att transformeras. Dramerna försvinner mer och mer och friden inträder i våra liv.

När det inre bröllopet kommer till stånd, ofta i form av att vi får en vision eller en dröm där en drottning och en kung gifter sig eller älskar med varandra, sker en märkbar medvetandehöjning som ofta visar sig som ett heligt barn i drömmen eller i visioner. Det kan visa sig som ett lysande, guldlockigt barn eller alldeles ljusblått som den indiske guden Krishna. Detta barn förebådar en ny andlig nivå inom oss. Våra feminina och maskulina energier, det C G Jung kallade anima och animus, har förädlats och sammansmält och vår andliga uppkoppling ökat.

Det inre bröllopet kallas också för Hieros Gamos från grekiskan. Vi finner symboler och nedtecknat material inom de flesta äldre kulturer runt om i världen. Några kända par är drottningen av Saba och kung Salomo, Jesus och Maria Magdalena samt Isis och Osiris med det heliga barnet, sonen Horus. C G Jung utforskade ämnet framför allt inom alkemin, en åldrig vetenskap som i sig sammanförde psykologiska processer med de kemiska. I Tibet utforskade man detta via tantrismen eller Tantrayana, diamantfarkosten, som ansågs vara den snabbaste vägen till ett upplyst tillstånd.

Cohens omslag visar en känd illustration av det inre bröllopet från Rosarium Philosophorum, ett gammalt alkemiskt manuskript

Inom den esoteriska (inre) läran kring världens beskaffenhet vet man att Gud är både man och kvinna. I kristendomen har man tappat denna inre kunskap och predikar bara den yttre ramen där mycket gått förlorat genom översättningarna av Bibeln från hebreiskans mångbottnade ursprung till andra språk. Att integrera dessa sidor i oss själva, ger oss tillgång till så många fler nivåer av visdom. Se Youtubefilm här:

Kursen är för dig som vill gå djupare i dina personliga och andliga processer under professionell handledning och med en trygg grupp. Vi arbetar mellan gångerna med våra drömmar och till stöd har vi en sluten Facebookgrupp där vi delar våra erfarenheter och där vi hjälper varandra att tolka våra drömmar och visioner.

Bra om du har vana av, eller förmåga till visualisering och kan komma ihåg vissa av dina drömmar då mycket bygger på detta inre arbete.

Kursen arbetar med den inre aspekten av tantra. Inga fysiska tantraövningar förekommer.

Kursens fokus:

Kursens fokus ligger på att finna och integrera dina ofta omedvetna inre sidor så att de samarbetar inom dig. På så vis börjar du sedan manifestera en fridfullare omvärld. Detta är en stark process med oftast djupa och bestående resultat. Dina inre feminina och maskulina sidor utvecklas och dramat i ditt liv minskar medan överflödet börjar manifesteras i ditt liv. En spännande resa.

Kursen ingår i mitt program Integrated Healing Work. I vår tid av ekologisk kris med vår materialistiska världsbild i väst vaknar behovet av en motrörelse. Integrated Healing Work är en väg att hitta lösningen inom oss själva. En andlig princip lyder “As within so without”. Genom att lösa upp blockeringar och begränsande tankar inom oss själva, förändrar vi också vår yttre värld till en fridfull sådan. En värld i fred och med respekt för allt som lever är först möjlig om vi skapar den inom oss själva.

Innehåll:

Första träffen: Hitta din inre andliga plats, guider och kraftdjur. Guidad healingmeditation. Sharing.

Andra träffen: Möt din inre kvinnliga sida. Guidad healingmeditation. Sharing.

Tredje träffen: Möt din inre manliga sida. Guidad healingmeditation. Sharing.

Fjärde träffen: Det inre bröllopet, hieros gamos. Guidad healingmeditation. Sharing.

Efter kursen kan det heliga barnet dyka upp i drömmar eller meditationer. Det kommer i sin egen takt i och med att processerna från kursen integreras. Det är ett tecken på att du höjt ditt medvetande och nya processer kan ta sin början. Detta är ett cykliskt förlopp som sker om och om igen under ett liv fast från en ny plattform varje gång.

Krishna som det heliga barnet

Kursinformation:

Tid: Varannan söndag eftermiddag kl 14-16.30 med start 8 mars. Följande träffar 22/3, 5/4. 19/4

Plats: Min ateljé på Strandvägen 111 ipg, Lomma

Pris: 2 400 SEK

Anmälan: Maila mig här: eller smsa till 070-000 97 64.

Bra om du har vana av visualisering då mycket bygger på det.

Varmt välkommen på en inre och yttre resa!
Med kärlek, Maria

Stora fotot Pablo Heimplatz on Unsplash