HÄSTENS INTUITIVA SPRÅK

Hästen är en magnifik spegel för oss människor. Då den är mycket telepatisk och känslig till sin natur kan den bli din följeslagare på vägen till självförverkligande. I denna clinic kommer jag och min mycket uppskattade och skickliga westerninstruktör Pia Johansson att öppna upp för ett mer naturligt sätt att hantera och kommunicera med din häst. Du får en stabilare och tryggare grund att stå på, då både du och din häst vet att budskapen mellan er når fram.

Maria: När jag började min healingkarriär för nästan tjugo år sedan med att heala hästar, såg jag att de bar sina ägares känslomässiga bördor. De gjorde sitt bästa för att reflektera tillbaka till ägarna vad dessa behövde arbeta med. Många ägare var inte särskilt intresserade av att göra de förändringar som behövdes, och därför fick hästarna fortsätta att bära bördan. Jag insåg att det gav större utbyte att arbeta med människor och startade min healingklinik. Genom åren har jag fortsatt att vara nära hästar. Med tiden utvecklade jag ett enkelt sätt för ryttaren att lyssna och anpassa sig till hästen för att underlätta resan tillsammans.

Pia på sin Mangan

I den här clinicen kommer du att lära dig:

Horsemanship från marken och på hästryggen. Hur blir du tydlig inför din häst, och lär dig läsa av din hästs beteende (Pia)

Hur du öppnar upp din intuitiva kommunikationskanal för hästen. Du kommer att få lära dig att linjera dig med hästen innan du sitter upp så att du får en mer kreativ plattform tillsammans direkt (Maria)

Enklare yoga asanas för dig som ryttare för att mjukgöra och stärka dina psoas-muskler före och efter ridning (Maria)

Övningar på marken och på hästryggen för att bli centrerad med hästen (Maria och Pia)

Clinicen hålls första eller andra veckan i augusti 2020 i vackra Torup i Skåne, Sverige, på AKTIV WESTERNHÄST. En perfekt start inför terminen med din häst.

Kontakta mig för pris och mer information här.

The horse is a magnificent mirror to us humans. Highly telepathic and sensitive to its nature, it can be your companion on your path to self realisation. In this clinic me and my beloved and very skilled western riding instructor Pia Johansson will open up a more natural way to handle and communicate with the horse.

When starting my healing career almost twenty years ago healing horses, I saw that they just carry the emotional burdens for their owners, trying their best to reflect back to them what they need to work with. Many owners were not really interested in making the changes needed, and so the horses had to continue carrying the burden. I then developed an easy way for the rider to align her- or himself with the horse in order to make the journey together easier.

In this clinic you will learn:

  • Horsemanship from the ground and on horseback (Pia Johansson)
  • How to open up your intuitive communication channel to the horse. You will learn how to align yourself with it before mounting so that you get a more creative platform together once on track
  • Yoga asanas for you as a rider, in order to soften and strengthen your psoas muscles before and after riding
  • Exercises on the ground and on horseback in order to get centered with the horse

The clinic will be held summer 2020 in beautiful Torup, Skåne, Sweden, at AKTIV WESTERN.
Contact me for prices and further information here.