FÖRDJUPNING – DET INRE BRÖLLOPET

En fyraveckorskurs i andlig utveckling

Nu kommer uppföljaren till Det inre bröllopet. Under fyra tillfällen dyker vi djupare in i våra processer kring det inre bröllopet, våra inre feminina och maskulina sidor och dess förening. Med hjälp av drömförståelse, skuggarbete (integrering av våra icke önskvärda beteenden och delsidor) landar vi i en större förståelse och medvetenhet kring vår egen dualitet. Vi får redskap att bearbeta vår inre splittring som ger så stora effekter i den yttre världen.

Vi träffas vid fyra tillfällen på Zoom, söndagar 9.30-12. Träffarna är 8/11, 15/11, 22/11 och 29/11.

Du får en mindre hemuppgift som t ex att analysera tre drömmar mellan gångerna eller en myt du fastnat för. Dela gärna i FB-gruppen vi har som stöd och kommunikationsplattform.

Första träffen: Fördjupat dröm- och skuggarbete.

Vi går vidare i symbolik, mytologi och en schamansk tolkning av vardagen med kraftdjur, symbolik och skuggarbete. Vi lär oss den hawaiianska Ho’oponopono-metoden som handlar om djup förlåtelse av oss själva och andra. Teori och praktiska övningar.

Andra träffen: Den feminina kraften

Du får lära dig mer om det feminina tronarbetet, gudinnor från olika traditioner och deras betydelse för att upprätta positiva förebilder, trippelrutinen (hur man tar tillbaka makten, frigör andras känslor och känslomässiga bindningar). Teori och en längre guidad meditation.

Tredje träffen: Den maskulina kraften

Vi går djupare in i det maskulina tronarbetet, gudar och halvgudar från olika andliga traditioner och deras betydelse för att upprätta positiva manliga förebilder. Vi pratar om The Hero’s Journey och vi gör upp ett kontrakt för att ta tillbaka vår manliga kraft. Teori och en längre guidad meditation.

Fjärde träffen: Det inre bröllopet, kommunionen

Sista avslutande träffen tittar vi på hur våra egna primärfamiljer har visat upp hur man lever i familj, bra och dåliga komponenter. I en längre guidad meditation tar vi tillbaka makten från alla de smärtsamma minnena, återtar alla avsplittrade själsfragment och ger oss själva en chans att börja om med nya mönster.

Tid: Söndag förmiddag kl 9.30-12. Träffarna är 8/11, 15/11, 22/11 och 29/11.
Plats: Strandvägen 111, ipg i Lomma
Pris: 2 400 SEK
Anmälan: info@mariacollinder.se Anmälan är bindande.

Med kärlek,
Maria